Ceisteanna

Cá bhfuil Coláiste Laichtín suite?
Tá Coláiste Laichtín suite ar Inis Oírr ceann d’Oileáin Árann i gCuan na Gaillimhe. Cliceáil anseo chun Mápa a fháil

Cén aois a bhíonn na scoláirí?
Bíonn na scoláirí idir 11 bl. – 19 bl.

Cá bhfanann na scoláirí?
Fanann na scoláirí í dtithe áitiúla le bean an tí. De ghnáth bíonn idir 8 & 16 scoláire i ngach teach. Tá na tithe go léir ceadaithe ag Roinn na Gaeltachta.

An bhfuil cead agam fón póca a thógáil liom?
Is féidir le scoláirí fón póca a thógáil leo. Is féidir leo an fón a úsáid sa lóistín idir 6.00 p.m – 8.00 p.m.

An bhfuil cead agam fanacht le mo chara?
Tá. Is féidir le grúpa beag fanacht le chéile. Is iad údaráis an choláiste a dhéanann an cinneadh deireanach.

Cén uair a bhfuil cead ag tuismitheoirí teacht ar cuairt?
Tagann tuismitheoirí ar cuairt de ghnáth Dé Domhnaigh. Ní mór socruithe speisialta a dhéanamh leis an gcoláiste má tá sé i gceist ag tuismitheoirí teacht ar cuairt aon am eile. Ní mór do thuismitheoirí teacht chuig an gcoláiste chun a mac/iníon a bhailiú, iad a shíniú amach agus iad a shíniú isteach sula bhfágann siad.

Má ithim bia faoi leith an féidir liom freastal ar an gcoláiste?
Is féidir. Ní mór na sonraí go léir a thabhairt do Choláiste Laichtín agus do bhean an tí.

Cé mhéad airgead póca a bheidh uaim?
Braitheann sé seo ar gach scoláire.

Céard a tharlaíonn má labhraím Béarla?
Glactar leis go labhraíonn scoláirí Gaeilge an t-am go léir. Ní bheadh sé ceart ná cóir go mbeadh scoláire nó grúpa scoláirí ag cur as do scoláirí eile. Cuirtear daoine nach nglacann le comhairle abhaile.

An mbíonn bus ar fáil?
Bíonn busanna as Baile Átha Cliath, Baile Átha Luain, Inis agus Gaillimh

Céard faoi na ranganna?
Freastalaíonn scoláirí ar ranganna ó Luan go Satharn. Múineann múinteoirí cáilithe na ranganna. Bíonn an bhéim ar an nGaeilge labhartha.

Céard faoi éadaí báistí? 
Tá sé fíor thábhachtach go mbeadh éadaí báistí ag gach scoláire – cóta báistí agus cáipín.

Céard faoi uirlísí ceoil? 
Moltar do scoláirí uirlísí ceoil a thabhairt leo. Spreagtar muinín sna ceoltóirí, tagann grúpaí le chéile agus bíonn sé an-tairbheach nuair a bhíonn Comórtas na dTithe ar siúl.

An mbíonn scoláirí freagrach as níochán éadaí? 
Cabhraíonn bean an tí le níochán éadaí.

Ar chóir dom imní a bheith orm má tá fadhb sláinte agam?
Déan cinnte go mbíonn na sonraí cruinn agus suas chun dáta. Tabhair seoladh agus Uimhir theileafóin san áit inar féidir teagmháil a dhéanamh leat i rith an chúrsa.

An bhfuil dochtúir ar an oileán? 
Ta dochtúir agus altra ar an oileán.

Cé atá freagrach as costaisí leighis? 
Tá an scoláire féin freagrach as costais leighis.

Má chuirtear scoláire abhaile nó má theipeann ar scoláire a (h)áit a thógáil i gColáiste Laichtín, an bhfaigheann sé/sí éarlais ar ais?
Íoctar €200 le Coláiste Laichtín mar éarlais. Mura bhfaigheann scoláire áit sa choláiste tugtar an éarlais €200 ar ais. 
Seoltar an chuid eile den airgead chuig Coláiste Laichtín nuair a fhaigheann tú fógra sula dtosaíonn an cúrsa. Íoctar seiceanna/Orduithe Poist le Coláiste Laichtín.
Ní thugtar aon aisíoc d’aon scoláire nach gcríochnaíonn an cúrsa nó a chuirtear abhaile.

 

Website built and maintained by: Echo Media

Get In Touch

If you would like to know more, please contact us directly

What People Say About Us

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…