CÚRSA C TÁILLE €910

Cúrsa C:

16 Iúil - 06 Lúnasa 2020   Spásanna ar fáil. Cuir in áirithe anois.
 

Duration: 3 Weeks

Ardchinnirí:

TBC

Freastalaíonn an cúrsa a chuireann Coláiste Laichtín ar fáil ar scoláirí ó gach leibhéal, ó chaighdeán an-íseal go caighdeán an-ard. Tá Coláiste Laichtín suite i dtimpeallacht faoi leith ina dtumtar na scoláirí i dtobar na Gaeilge. Bíonn cuimhní buana, dearfacha ag na scoláirí tar éis an chúrsa. Roinntear na scoláirí i ranganna de réir aoise agus cumais. Foghlaimíonn na scoláirí trí chomhrá sa rang, an chlann lena mbíonn siad ar lóistín, muintir na háite agus go deimhin trí mheán an spóirt, céilithe, ceol agus amhránaíocht. Mar imeachtaí ranga cleachtann siad díospóireachtaí, cluastuiscint, cleachtaí tuisceana agus cleachtaí gramadaí, cluichí ranga agus comórtais. Beidh na himeachtaí seo ar fad tairbheach do ranganna an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Déanann siad dul chun cinn i bhfoghlaim na Gaeilge in atmaisféar idéalach, scoite amach ón trácht agus callán na mórthíre. De bharr an eispéiris seo tagann athrú chun feabhais ar dhearcadh na scoláirí de réir mar a théann siad ar aghaidh lena gcuid oideachais. Tá sé an-tábhachtach do scoláirí uirlisí ceoil agus bróga rince a thógáil leo mar gheobhaidh siad deis cleachtadh a dhéanamh agus taispeántais a chur ar siúl. Cuireann sé seo go mór le hatmaisféar an chúrsa. Faigheann gach scoláire leabhrán ina scríobhann siad cuntas laethúil, cuireann an leabhrán ábhar atá oiriúnach don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht ar fáil.


Breis eolais

Chun an tairbhe is fearr a bhaint as an gcúrsa, déanfar scrúdú cainte ag tús gach cúrsa chun cumas Gaeilge an scoláire a mheas. Beidh scrúdú cainte eile ann roimh dheireadh an chursa. Seolfar tuairisc chuig tuismitheoirí maidir le dul chun cinn i Labhait na Gaeilge, forbairt phearsanta agus shóisialta, rannpháirtíocht, dialann/cóipleabhar agus moltaí roimh dheireadh an chursa.


Tá nótaí ullmhúcháin don scrúdú cainte ar fáil ar shuíomh gréasáin an choláiste.


Polasaí maidir le labhairt na Gaeilge.

Cuirtear béim ar dhearcadh dearfach.

Beidh múinteoirí agus ardchinnirí i láthair ag naan himeachtaí go léir chun an Ghaeilge a spreagadh.

An chéad uair a thugtar scoláire chuig an bpríomhoide maidir le labhairt Béarla, beidh comhrá ag an scoláire agus ag an bpríomhoide, tabharfar deis cainte don scoláire agus cuirfidh an príomhoide comhairle ar an scoláire.

An dara huair a thugtar scoláire chuig an bpríomhoide maidir le labhairt Béarla, beidh comhrá ag an scoláire agus ag an bpríomhoide, tabharfar deis cainte don scoláire agus cuirfidh an príomhoide comhairle ar an scoláire. Beidh comhrá ag na tuismitheoirí/caomhnóirí leis an bpríomhoide agus lena mac/iníon chun cinntiú go rachaidh cúrsaí chun feabhais.

An tríú huair a thugtar scoláire chuig an bpríomhoide maidir le labhairt Béarla, beidh comhrá ag an scoláire agus ag an bpríomhoide, tabharfar deis cainte don scoláire agus cuirfidh an príomhoide comhairle ar an scoláire. Beidh comhrá ag na tuismitheoirí/caomhnóirí leis an bpríomhoide agus lena mac/iníon chun cinntiú go rachaidh cúrsaí chun feabhais. Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas go seolfar a mac/iníon abhaile an chéad uair eile a thugtar é/í chuig an bpríomhoide maidir le labhairt Béarla.

An ceathrú huair a thugtar scoláire chuig an bpríomhoide maidir le labhairt Béarla, deánfaidh an príomhoide teagmháil leis na tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le socruithe taistil chun a mac/iníon a thógáil abhaile.

Is annamh a tharlaíonn sé seo.

 

 

Website built and maintained by: Echo Media

Get In Touch

If you would like to know more, please contact us directly

What People Say About Us

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…